การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่6/2561. เมื่อ 17/11/61 ณ สมาคมฯ.


ผู้เข้าร่วมประชุม มี 7 คน. อ้วน, เด๋อ, จก, แอ้ม, ชัย, อมร, เป๋ง,

วาระที่1: กิจกรรม พี่เพื่อนน้องคณะเรา.
1.1 งานครบรอบ 92 ปี ชมพู-ม่วงร่วมรวมใจ. รุ่นเราจองโต๊ะไว้เรียบร้อยจำนวน 6โต๊ะ(3,000x6=18,000-)และหวังว่ารุ่นเราจะมาร่วมงานกันอย่างคึกคักอย่างเคย. คณะกก.มีมติให้มีการรขอรวบรวมเงินสมทบจากเพื่อนๆที่ไปร่วมงานเพื่อนำเงินกลับเข้ารุ่นตามกำลัง.
1.2 งานคณะเราภาคตะวันตก “คณะเราต้องมนต์เมืองเหน่อ” ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 1ธันวาคม 61. ทางสมาคมฯได้มีการจัดรถ, ที่พักและอาหาร ให้กับชาวคณะเราที่ต้องการไปร่วมงานให้ได้รับความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท รถออกที่สมาคมฯในเช้าวันดังกล่าว. คณะกก.รุ่นมีมติให้ช่วยปชส.ในรุ่นเพื่อให้เพื่อนๆไปร่วมงานดังกล่าวตามอัธยาศัย.

วาระที่2: สรุปการทำงานเดือนตุลาคม. 
2.1 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ.
รุ่นเรามีสมัครเพิ่มบ้างแต่ยังไม่มากนัก ต้องปชส.กระตุ้นให้เพื่อนๆรู้สิทธิประโยชน์อย่างชัดเจนและกระชับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในทุกช่องทางต่อไป. หากเพื่อนคนไหนลำบากแลพอประสงค์ให้รุ่นช่วยเหลือค่าสมัครก็ให้ผู้แทนตอนรวบรวมชื่อเพื่อมาเสนอคณะกก.เพื่อพิจารณาต่อไป. อาจจะต้องมีการพิจารณากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป. เดือนที่ผ่านมามีสมัครเพิ่ม 2 คน. 
- นายวรศิลป์ สังวรศิลป์
- นายสุมิตร ปานกุล
2.2 กิจกรรม, ปชส.
- จุลสารรุ่น ได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน 433 ฉบับ. หากมีจม.ที่ตีกลับผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง. 
- ในการประชุมคณะกก.รุ่นประจำเดือนธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้. คณะกก.มีความต้องการเชิญให้คณะกก.ทุกคนเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องจากครบวาระครึ่งปีที่ผ่านมา จึงอยากสรุปงานครึ่งปีเพื่อวางแผนครึ่งปีหลังที่กำลังมาถึงและจะมีการทานเลี้ยงร่วมกันของคณะกก.ทั้งคณะเมื่อเสร็จการประชุมเพื่อฉลองปีใหม่ 2562 ทีกำลังจะมาถึงนี้. 
2.3 สถานะบัญชีรุ่น ประมาณ 57,303-(ณ 11/2061).

วาระที่3: เรื่องเพื่อพิจารณา. 
3.1 งาน CSR ของรุ่นในปี 2562. ที่ รร.บ้านพุประดู่ จ.กาญจนบุรีในวันที่ 26-27 มกราคม 62 (2วัน 1คืน)โดยมีกำหนดการคร่าวๆดังนี้,
- วันเสาร์ 26 มกราคม 62. 
- 9:00 น. รถตู้ออกจากสมาคมฯ
- 11:00 น. เดินทางถึงบ้านรับรองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง จ.กาญฯ
- 12:00 น. ทานอาหารกลางวัน
- 13:00 น. ออกเดินทางไปรร.บ้านพุประดู่
- 13:45 น. เดินทางถึงรร.บ้านพุประดู่. ทำกิจกรรมเช่นมอบอุปกรณ์การศึกษา, อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ
- 15:30 น. ออกเดินทางกลับที่พักและแวะท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว
- 17:00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนสักครู่ตามอัธยาศัย
- 18:00 น. เริ่มงานเลี้ยงสังสรรค์จนถึงเวลาอันสมควรก็แยกย้ายกันพักผ่อน.
- วันอาทิตย์ 27 มกราคม 62.
- 9:00 น. ทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
- 10:00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
- 14:00 น. เดินทางกลับถึงสมาคมฯโดยสวัสดิภาพ. 
- ค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อหัวโดยประมาณ. เป้าจำนวนเพื่อนๆเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน. คาดหวังว่าคณะกก.รุ่นจะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง. และควรเริ่มปชส.ในรุ่นบ้างในเดือนนี้และมากขึ้นในเดือนหน้าเป็นลำดับ. 
3.2 การ update ข้อมูลรุ่นไว้บน website ของรุ่น. ต้องรบกวนและขอบคุณ พี่หรือและพี่เด๋อที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างมากครับ.

 

วาระที่4: อื่นๆ
- การประชุมคณะกก.รุ่นครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 15 ธค.. เวลา 10:00-12:00 ณ สมาคมฯ. อาจจะมีกิจกรรมการจับของขวัญเพื่อความสนุกสนาน สามัคคีด้วยกันครับ คณะกก.รุ่น58 บุกเบิก. รายละเอียดจะแจ้งใหเทราบอีกครั้ง.

2018-11-28 10:48:28