การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่3/2561. เมื่อ 18/08/61 ณ สมาคมฯ.


ผู้เข้าร่วมประชุม มี 9 คน. อ้วน, จก, พลา, เดชา, ตี๋, แอ้ม, จุล, มร, ราชัน.

วาระที่1: ก้าวเพื่อครูครั้งที่2 (ในวันที่ 4/11/61). เบื้องต้น ที่ประชุมมีมติให้การสนับสนุนเรื่องซุ้มอาหารดั่งที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วและมีแนวทางในการสนับสนุนโครงการ, เข้าร่วมกิจกรรมของรุ่นเราคร่าวๆดังนี้,
- ให้ผู้แทนตอนรับไปปชส.และหาผู้ช่วยเพื่อรวบรวมรายชื่อ/ขนาด,จำนวนเสื้อ/จำนวนเงินในแต่ละตอนของตัวเองเพื่อนำส่งตัวแทนรุ่นเพื่อรวบรวมและนำส่งตัวแทนโครงการต่อไป. โดยกำหนดเวลาประมาณต้นเดือนตุลาคม. 
วาระที่2: สรุปการทำงานเดือนกรกฎาคม. 
2.1 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ.
- อย่างแรกต้องมีข้อความกลางเพื่อปชส. ให้เพื่อนๆรู้สิทธิประโยชน์อย่างชัดเจนและกระชับ เหมือนกันในทุกช่องทาง. (ปธ.อ้วนมีตัวอย่างเพื่อใช้อ้างอิงได้อยู่. ฝากช่วยสรุปและส่งให้คณะกก.พิจารณาครับ). 
- ช่องทางการสมัครกับสมาคมฯโดยตรงตอนนี้มีปัญหาและปิดเพื่อปรับปรุง. จึงมีแนวทางให้ผู้แทนตอนไปประสาน, รวบรวมข้อมูล,ค่าสมัครจากตอนของตนเองและเป็นตัวแทนสมัครให้เพื่อนๆณ วันที่มีการประชุมรุ่นที่สมาคมฯ. (ตย. ตี๋ตอน7รวบรวมและสมัครให้เพื่อนในตอนเพิ่มอีก 3-4 คน ในวันประชุม. ขอบคุณครับ).
2.2 กิจกรรม, ปชส. 
- เพื่อนช่วยเพื่อน: ช่วยเพื่อนเตี้ยที่เข้ารับการผ่าตัด by pass หัวใจ3เส้น, งานฌาปนกิจคุณแม่ของโจ๊กตอน5, เข้าร่วมกิจกรรม bowling ของรุ่นหญ้าแพรก.
- เสนอจัดทำจุลสารเพื่อปชส.สรุปการทำงานไตรมาสแรกของคณะกก.ชุดปัจจุบันส่งทางไปรษณีย์ให้เพื่อนร่วมรุ่น. (ปธ.อ้วนจะสรุปและนัดคุยนอกรอบกับคณะผู้จัดทำ ในเร็ววันนี้).
- ตอน1,2,3 จะมีเลี้ยงของตอน ณ ร้านเพลิน วิภาวดี ในวันเสาร์ที่ 25 ส.ค. เวลา 17:00น. กก.ท่านใดว่าง สะดวก เชิญครับ.
2.3 สถานะบัญชีรุ่น ประมาณ 89,203 บาท(ณ 08/2061).
วาระที่3: เรื่องเพื่อพิจารณา. 
3.1 มีมติให้การสนับสนุนตามคำขอ จำนวน 5,000- เพื่อจัดโต๊ะจีน1โต๊ะในงานแข่งขัน snooker ของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 25 สค. ที่สมาคมฯ. โดยมีเพื่อนพร้อม(ดุ๊ก)ร่วมแข่งด้วย. ฝากปชส.ให้ไปช่วย cheer และร่วมกิจกรรม. 
3.2 website ของรุ่น. ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้และให้ใช้เลขประจำตัวเป็น user name & password เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนลึก. และขณะนี้ได้ให้พี่เด๋อ, พี่หรือ ช่วยทำการ update ข้อมูลเพื่อพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ ต้นเดือนกย.นี้โดยประมาณ.
3.3 งาน CSR ของรุ่นในปีนี้. จากการประชุมครั้งที่แล้วอาจจะเป็นที่บุรีรัมย์ โดยมอบให้หวานช่วยเตรียม program. แต่หวานติดภาระกิจจึงเลื่อนให้เสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป.

วาระที่4: อื่นๆ
- เสนอให้รุ่นมีการจัดเลี้ยงเพลแก่พระมุ ที่วัดฯ. (ที่ประชุมเห็นด้วยและฝากพี่มร, พี่ชัย หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไป). 
- เสนอให้ใช้ live Line group meeting สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีวาระสำคัญจำเป็นต้องขอการรับรองจากคณะกก.(จะแจ้งให้ทราบก่อนวันประชุม). 
- การประชุมคณะกก.รุ่นครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 22 กย. เวลา 10:00-12:00 ณ สมาคมฯ.

2018-08-30 10:54:27