การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่9 เมื่อ 16/02/62 ณ สมาคมฯ


ผู้เข้าร่วมประชุม มี 8 คน. อ้วน, ชัย, อมร, แฟรงค์,ปิยะชัย,พลา, เดชา, แอ้ม

วาระที่1: สรุปงาน.
1.1 กิจกรรม CSR ที่รร.บ้านพุประดู่ เมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่26-27 มค. 2562.
- กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีและถือว่าประสบความสำเร็จ. คณะกรรมการและเพื่อนๆ จำนวนประมาณ 20 คนเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีการมอบทุนอาหารกลางวันจำนวนทั้งสิ้น 65,500 บาท และมีเงินเหลือเข้ารุ่น(รวบรวมจากเฉพาะผู้ที่ไปร่วมกิจกรรม) จำนวน 4,000 บาท. 
- อนึ่งค่าอาหารกลางวันสำหรับวันที่จัดกิจกรรมจำนวน 2,500 บาทได้มอบให้ผอ.ของรร. โดยใช้เงินกองกลางของคณะกรรมการ(ไม่เกี่ยวกับเงินรุ่น) ที่มีอยู่ 3,600. คงเหลือ 1,100 บาท.
“ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน สิ่งนี่เป็นกำลังใจให้เรามีการจัดทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อๆไป”
1.2 การสมัครสมาชิกบัตรนักเรียนเก่า.
- แผนการสนับสนุนของรุ่นในเรื่องนี้ ถือว่าก้าวหน้าไปเป็นอย่างดี มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง 63 คน โดยใช้เงินรุ่นสนับสนุนแผนนี้ประมาณ ครึ่งหนึ่งของยอดสมัครทั้งหมด
ขอบคุณอมรและเพื่อนๆตัวแทนตอนที่ช่วยกันในเรื่องนี้ คณะกรรมการ มีมติให้คงแผนการนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ได้ตามเป้า (เพิ่ม 100 คนในปี 2562)
- ฝากตัวแทนตอนช่วย check เพื่อนๆในแต่ละตอน. เพื่อให้ทราบถึงจำนวนสมาชิกฯ ของรุ่น58 ว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไร?
1.3 กิจกรรมเดือนมกราคม 2562
- กิจกรรม ขาว-ดำ: งานศพคุณแม่ของเอิ้กตอน1.
- ให้กำลังใจ เจี๊ยบ(ณรงค์ชัย)ตอน9 ที่เข้าพักรักษาตัวที่รพ.แพทย์ปัญญา. 
1.4 สถานะบัญชีรุ่น55,124.42 บาท(ณ 16 กพ.2562)

วาระที่2: เรื่องพิจารณา
2.1 งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2562 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมฯ. เจ้าภาพงานยังเป็นตอน7-ตอน15และกางเกงกากี ทั้งนี้เป็นปีสุดท้ายที่ทำตามข้อตกลงสืบเนื่องจากคณะกรรมการ ชุดก่อนหน้า 
- การจัดงานใช้ทีม Organizer มาดูแลงานทั้งหมด ส่วนรูปแบบงานอยู่ระหว่างหารือกับทีมจัดงาน
- งบประมาณ ตั้งเป้าค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท. โดนแบ่งตามเจ้าภาพที่บอกไว้ข้างต้น ตอนละประมาณ 20,000 บาท. 
- รายละเอียดต่างๆของงานจะมีการประชุมและปชส.ให้เพื่อนๆทราบต่อไปเป็นระยะๆ
2.2 จุลสารรุ่น คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการและจัดส่งภายในเดือนพฤษภาคม โดยคงรูปแบบและเนื้อหาให้มีความน่าสนใจเช่นเดิม
- ทั้งนี้ให้ตัวแทนแต่ละตอน หาผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยการลงโฆษณาในจุลสารรุ่น ทั้งหมด 4 ราย (รายละ 2,000 บาท) ต่อการจัดทำจุลสาร 1 ครั้ง

วาระที่3: เรื่องอื่นๆ.
คณะกรรมการรุ่น มีมติเสนอชื่อเพื่อน 2คนคือ 1.ทนายเอ๋(เอกราช), 2. อมร เพื่อสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ที่กำลังจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม ปีนี้

หมายเหตุ : 
- กองกลางของคณะกรรมการ 1,100(เดิม) + 3,400(ใหม่) - 1,750(ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,ทิป ณ วันประชุม) เหลือ 2,750 บาท

- การประชุมคณะกรรมการรุ่นครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 23 มีค. เวลา 10:00-12:00 ณ สมาคมฯ.

2019-02-20 15:30:13