การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่7/2561. เมื่อ 15/12/61 ณ สมาคมฯ.


ผู้เข้าร่วมประชุม มี 9 คน. อ้วน, ตี๋, จก, พลา, เดชา, แอ้ม, ชัย, คอง, แฟรงค์

วาระที่1: สรุปการทำงาน 6 เดือนที่ผ่านมา. โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่น การจัดทำ web sitewww.ans58.com, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม. แต่ก็ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาได้อีกเช่น เรื่องการปชส.และการเป็นสมาชิกสมาคมฯ.
1.1 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ.
- เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนๆสมัครทำบัตรนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ตามเป้า. จัดให้มีแผนส่งเสริมโดย “สมัครฟรี” สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้รุ่นช่วยเหลือค่าสมัคร 500 บาท โดยให้อมร, แอ้มเป็นตัวกลาง ประสานงานเพื่อนๆกับสมาคมฯในการสมัคร..
- ผู้แทนตอนช่วยรวบรวมรายชื่อสมาชิกสมาคมฯในปัจจุบันของแต่ละตอนเพื่อสรุปยอดในการประชุมครั้งต่อไป.
1.2 กิจกรรม พี่เพื่อนน้องคณะเราการ/การปชส./ฐานข้อมูลรุ่น.
- คณะกก. มีความเห็นว่าให้ลองทาบทาม บอย, ต่อ เพื่อเข้ามาช่วยเรื่องงานปชส.ให้เป็นไปอย่างมืออาชีพมากขึ้น. โดยให้แฟรงค์, แอ้มลองติดต่อ สอบถามดู. อาจจะเริ่มจากงาน CSR ที่เมืองกาญจน์. 
- งาน CSR ที่เมืองกาญจน์ในวันที่26-27 มค.ให้ลงชื่อคณะกก.รุ่นทั้งหมดไปร่วมกิจกรรมและช่วยกันปชส.ในรุ่นในแต่ละตอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้. 
- คณะกก. มีความเห็นว่า อมร, ทนายเอ๋ น่าจะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเป็นคณะกก.สมาคมฯในสมัยหน้าที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม 2562. 
- งานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2562 คณะกก.มีมติว่าให้ ตอน10,11,12,14,15และกากี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้. 
1.3 สถานะบัญชีรุ่น ประมาณ 62,528-(ณ 12/2561).

วาระที่2: เรื่องเพื่อพิจารณา. 
2.1 แผนงานกิจกรรมรุ่น ในปี2562. คณะกก. มีความเห็นว่าให้อ้างอิงจากตารางกิจกรรมประจำปี 2561 เป็นหลัก. 
2.2 การหารายได้เข้ารุ่น. คณะกก. มีแนวคิดตามลำดับดังนี้:
- ขอสนับสนุนโดยตรงจากเพื่อนๆที่มีศักยภาพ โดยให้เตรียม ของที่ระลึกที่ออกแบบเป็นพิเศษจำนวน 30 ชิ้น เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจ. 
- กิจกรรม “One day event” ลองคิดการจัดกิจกรรม/แข่งขันกีฬาในรูปแบบ, แนวทางใหม่ที่น่าสนใจ. เพื่อรับการสนับสนุนโดยทั่วไป. 
- จัดทำสินค้าจำหน่าย ลองคิดสินค้าที่น่าสนใจ. เพื่อจำหน่ายโดยทั่วไป. 
- รวบรวมการสนับสนุนจากเพื่อนๆในรุ่น. 

วาระที่3: อื่นๆ
- เสาร์ที่ 22 ธันวาคม มีงานเลี้ยงย่อยของตอน7 ที่ยกยอ มาลีน่า. เชิญกรรมการที่สะดวกเข้าร่วมงาน. 
- การประชุมคณะกก.รุ่นครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 19 มค.. เวลา 10:00-12:00 ณ สมาคมฯ.

2019-01-03 11:25:58